Etter at stillingen som kommunalleder for helse- og omsorg ble lyst ut før påske, så er det nå klart at Morten Hammer har takket ja til stillingen. Morten har vært konstituert i stillingen siden nyttår, og kommer fra stillingen som virksomhetsleder i Miljøtjenesten.

Stillingen som kommunalleder inngår i rådmannens ledergruppe. Vi er glade for at Morten har takket ja til stillingen, og er trygg på at vi får en god leder på dette området, sier rådmann Ole Petter Nybakk.