Psykologspesialist Astrid Nygård har startet i stillingen som kommunepsykolog i Beiarn. Arbeidet er hovedsakelig rettet mot barn og unge. En av arbeidsoppgavene er veiledning til ansatte som jobber med barn og unge, samt til foreldre. Astrid vil i tillegg delta i det tverretatlige samarbeidet, og hun vil kunne bidra i gruppe- og undervisningstilbud. Hun vil være tilstede i kommunen 2 dager annenhver uke, og ha kontor på helseavdelingen på kommunehuset.

Astrid Nygård kan nås på e-post astrid.nygaard@beiarn.kommune.no eller på 93 83 34 31