Alle henvendelser til henne om kommunale forhold overføres til ny ordfører.
Sande sin e-post avsluttes og omrutes til ny ordfører.
Ny ordførere i Beiarn kommune er Andrè Kristoffersen.
Andrè treffes på e-post: andre.kristoffersen@beiarn.kommune.no og på telefon: 416 39 765.