PEFC skogstandard er en sertifiseringsordning med 30 kravpunkter som skal oppfylles for at virket skal kunne selges som et bærekraftig produkt. Dette innebærer at de som avvirker materiellet må ta hensyn til sosiale, økonomiske og miljømessige forhold, noe som generelt er bra for alle. Tilsynelatenede vil regelverket praktiseres når det skal selges virke. Det vil for eksempel være ved salg av ved, tømmer eller andre treprodukter, til en oppkjøper. Intensjon er at vi som opplyste kjøpere (forbrukere) tenker bærekraftig og handler deretter. Dette praktiseres blant norske bedrifter. De aller fleste ønsker å kjøpe sertifisert virke og vil få problemer med videre salg av varene sine dersom produktene ikke er sertifisert.  

I denne sammenhengen oppfordrer Beiarn kommune skogeiere, ungdom og andre som har interesse av drive i skogen, til å ta dette kurset. Kurset kan tas enten som et nettkurs eller som et samlingskurs med en instruktør fra Skogkurs (Ole Bendik Bendiksen). Kurset er på 6-8 timer og tar for seg emner som planlegging, biologisk mangfold, sosiale verdier, vann og våtmark, skogbrukstiltak, treslagsvalg og helse miljø og sikkerhet.

Nettkurset koster 1200 kr. Medlemmer av skogsamvirket, i dette området Allskog, får 40 % kursrabatt dersom du melder deg på innen 31. desember 2023. Dersom du ønsker å ta kurset med en instruktør vil dette være litt dyrere, trolig 1600 kr. Skogeiere kan bruke skogfondsmidler for å betale for kurset.

Påmelding til kurset gjøres via Skogkurs sine nettsider skogkurs.no/kurs/, eller via linken: https://app.checkin.no/event/55317/. Om du trenger hjelp til dette kan du også kontaktet skogbrukskontoret. På nåværende tidspunkt har ikke Skogkurs annonsert samlingskurs i Beiarn eller Saltdal, men dette kommer etterhvert.

Beiarn kommune ønsker å være behjelpelig med å organisere møteplasser for de som ønsker å ta nettkurset sammen med andre. Kommunehusets møterom i andre etasje på Moldjord er reservert til formålet tirsdag 16. januar kl. 12.00 – 16.00 og onsdag 24. januar kl. 17.00 – 21.00. Det er plass til 15-20 personer og det vil bli enkel servering. Gratis oppmøte for kurstakere.

Dersom det er interesse for å arrangere tilsvarende opplegg andre steder i kommunen, er det muligheter for dette. Mat og leie av lokaler kan finansieres med kommunens skogfondsrentemilder.  

 

Påmelding til kurskvelder, spørsmål eller andre henvendelser til kommunen om PEFC skogstandarden, gjøres til undertegnede.

 

Vel møtt

Vennlig hilsen                                                                                                                                                                   

Kolbjørn Baadshaug/ Fagleder skog og utmark. 

Beiarn kommune

Mob: 90 61 15 79

kolbjorn@baadshaug@beiarn.kommune.no