Fra og med 1.3.2023 er den nye PEFC skogstandarden gjeldene for alle som skal selge skog i Norge. Den nye standarden har 30 kravpunkter, 3 flere enn tidligere, og omfatter et til dels grundig regelverk for hvordan grunneiere og entreprenører skal forholde seg til forvalteransvar og planlegging av hogst, gjennomføring og skogbrukstiltak, samt tiltak knyttet til miljøverdier.

 

Norsk PEFC Skogstandard - PEFC Norge