Fra 11. mai gjelder følgende rutiner:

1. Pasienter som er i stand til å ta imot besøk kan treffe pårørende på besøksrom eller utenfor sykehjemmet.

2. Pasienter som alvorlig syke eller av andre grunner ikke er i stand til å møte pårørende på besøksrom eller utendørs kan ta imot besøk på rommet.

Følgende smittevernrutiner gjelder for besøk:

  • Pårørende som har oppholdt seg i land utenfor Norden, eller har hatt symptomer med feber, sår hals og hoste de siste 14 dagene, kan ikke komme på besøk.
  • Pårørende skal avtale tidspunkt for besøk med avdelingen på forhånd, og må vente ved inngangen til personalet kommer.
  • Telefonnummer for å avtale tidspunkt for besøk: 94869807 eller 94863073
  • For å lette arbeidet med eventuell smittesporing, hvis smitte skulle komme inn i sykehjemmet, må det dokumenteres hvem som har vært på besøk.
  • Besøkende må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sykehjemmet legger til rette for at håndsprit er tilgjengelig.
  • Her som ellers i samfunnet må alle tilstrebe å holde minst 1 meters avstand til ansatte og til pasienten.
  • Personell ved sykehjemmet vil være tilstede, og hjelpe til med at smittevernkravene overholdes.
  • Pårørende og pasient kan dessverre ikke benytte besøket til kjøretur.
  • Hver pasient kan maksimalt ta imot 3 besøkende ved hvert besøk.

Pårørende har anledning til å avtale besøk x1 pr/uke, inntil en time. Beiarn sykehjem har også nettbrett slik at pasienter kan ha videokontakt med sine pårørende.

Ønsker man noe å drikke og spise, må man ta dette med seg selv. Engangsservise må benyttes.

Vi har ikke toalett tilgjengelig for besøkende.

Ved utbrudd av Korona stenges sykehjemmet for besøkende.