Psykomotorisk fysioterapeut Gundelie W. Nøstbakken vil i fem uker, fra uke 40-44 holde et praktisk avspenningskurs i gymsalen på Moldjord onsdager kl. 16- 16.55. Avspenningskurset passer deg som vil lære mer om stress, avspenningsteknikker og om det å bli mer bevisst på egne spenningsmønstre. Påmelding skjer via å sende en sms med navnet ditt og at du ønsker å være med på kurset til Gundelie på tlf. 97 19 53 78.  

Utstyr/ bekledning: De som skal være med bes om å ta med en pute og et teppe til avspenningsdelen på slutten, samt en treningsmatte. Hvis en ikke har treningsmatte kan en låne en i gymsalen. Ellers trenger en klær en kan bevege seg fritt i, og som gjør at en ikke fryser ettersom timen foregår i et rolig tempo. 

Fysiske krav: En må kunne komme seg opp og ned fra en matte på gulvet uten støtte. 

Pris: Kurset går utenfor helforefusjon og vil koste kr 1000. En kan kun melde seg på kurset som en helhet, ikke enkelttimer. 

Når det er klart hvem som deltar/får plass på kurset sender Gundelie ut melding med mer informasjon til hver deltager. Tror dette blir veldig bra! 😊 Håper å se deg der til oppstart 4. oktober!