Faste medlemmer

Bjørg Irene Carlsen 

Ketil Ronny Christoffersen 

Sigfrid Helga Trones Aspmo

Tina Sæthre

Bjørn Vilhelmsen

Heidi Larsen


Varamedlemmer

1.vara Berit Ingebjørg Berntsen

2. vara Gunnar Tiurdal

3. vara Rigmor Antonsen
4. vara Karin Selfors
5. vara Solveig-Åse Nyrud