Værgudene spiller på lag og elva er lita. Det er meldt kaldt og fint vær i hele langtidsperioden. Derfor har entreprenør PK Strøm prioritert å få gjort unna elvekryssingene. Disse er:

  1. Larsos-Knagkjerrøyra
  2. Nesnes-Osbakk
  3. Osbakk-Nes
  4. Nes-Haugmo
  5. Storsletto-Tonemo
  6. Tonemo-Israelsbakk
  7. Israelsbakk-Heminghøtn
  8. Heminghøtn-Førrnes
  9. Tollåga

Beiarn kommune har i planprosessen informert og innhentet tillatelse fra grunneierne. I denne prosessen ble traséen tilpasset for å unngå gode gyteplasser ut fra informasjon fra grunneierne. Rør legges godt under elvebunnen og stedlige masser legges tilbake. Til slutt erosjonsforebygges det, særlig godt i yttersvinger.