På kvelden torsdag 20. januar ble det klart at en elev i ungdomstrinnet ved Beiarn barne- og ungdomsskole har tatt positiv selvtest.
I dag tidlig har ytterlige en elev fått positiv selvtest.
På vanlig måte tas PCR-test ved legekontoret som sendes mikrobiologen ved Nordlandssykehuset til analyse. Smitteveiene er foreløpig ukjent.
De antatt smittede følges opp av familie og helsetjenesten etter behov. 

I dag fredag 21. januar, er en pakke med fem selvtester utdelt til hver elev og ansatt i skolen.
Elevene tar hurtigtest på smittetrygg måte ved ankomst skola. Resten av pakken med selvtester får elevene med hjem.
Slik kan den enkelte teste seg selv også de neste dagene, etter informasjon som gis fra smittevernlege og skoleledelse. 

Elever eller andre som får luftveisinfeksjoner bes om å ta en hurtigtest før man omgås for mange andre på skolen, i arbeidssituasjoner eller på annen måte.
Vi må nå regne med at alle forkjølelser kan være koronasykdom. 

Ved positiv selvtest ringer den enkelte koronatelefonen for videre hjelp på telefon 913 27 100

Som vi har hørt i media satses det nå bredt i hele landet på selvtesting.
Ved symptomer eller dersom du har fått beskjed om at du er nærkontakt, kan du ta kontakt med legekontoret og etter avtale få utlevert hurtigtest der.

Etter hvert som kommunen får inn mer hurtigtester vil disse bli omdelt eller gjort klare for henting.
Videre informasjon om dette kommer så snart kommunens beholdning er stor nok til det.
Inntil videre har vi ikke flere tester enn at vi må omdele i tråd med smitteutviklingen.

Vi oppfordrer dere alle om å ha en oversikt over egne nærkontakter.

 

Andre Kristoffersen
​Ordfører

Hege Aune Jørgensen
Smittevernlege