Hver onsdag framover blir det sirkeltrening i gymsalen på Moldjord skole.

kl 19.00 - 20.00

Treningene følger skoleruta, så er det skoleferie, så er det ikke trening.

Dette er et Friskliv-tiltak og ansvarlig for sirkeltreninga er Marit Frantzen tlf 907 83 870