Vi ønsker å kartlegge interessen for å få arrangert en innføring i «Ung Arrangør» i sommer.

Målet er å gi unge en enkel innføring i Arrangørrollen. 

Innføringen vil bli todelt.

Del en fokuserer på  forberedelser og gjennomføring av arrangementet med budsjett, booking, kommunalt regelverk  o.l.

Del to vil være om den tekniske gjennomføring av arrangementet med grunnleggende opplæring i Lyd og Lys.

Etter  innføringen er målet at deltakerne skal kunne være med å planlegge og å arrangere enkle tilstelninger, samt rigge opp og betjene et enkelt lydanlegg. Hvis det blir tid så vil også lyssetting  inngå i opplæringen.

 

Innføringen vil foregå på dagtid mandag 29. juni, mandag 6. juli og mandag 13.juli. Etter ferien vil det og bli holdt et par kveldsøkter der det vil bli mulighet for å rigge og å delta i et større bandprosjekt.

 

Aldersgruppe: Fra 13 – 16 år

Maks antall deltakere: 8

Kurssted: Samfunnsalen Moldjord Skole og Musikkbingen Trones skole

Påmeldingsfrist: 26. juni

For å kartlegge interessen ber vi de som er interessert sende en uforpliktende mail til:  ove.hjerde@beiarn.kommune.no eller tlf. 47706717