Bruk av bygget skal kun skje etter avtale med skolen og servicetorget.

 

Det har vært utfordring med at bakdører på skolebygget har vært i bruk og ikke låst igjen. Det er kun hoveddøren som skal brukes etter skoletid kl. 16.00. 

 

Innehavere av nøkler og kort har et eget ansvar for bruken av disse. Utlån av nøkler betyr at man har et ansvar for kun å bruke nøkler til det formålet utlånsnøklene er tiltenkt.

 

Nøkler og kort skal IKKE lånes videre til andre.

 

Dører og vinduer skal lukkes etter bruk i treningsrom og gymsal.

 

De som leier gymsalen, har en avtale om å rengjøre etter bruk. Det skal ikke brukes utesko i skolebygget eller gymsalen.

 

Svømmebassenget er ikke tillatt å bruke utenom avtaler!