Sceneinstruktør benyttes til regi, utviklingsrådgiving (manus- og ideutvikling, dramaturgi) faglig veiledning og instruksjon.
I hovedsak gis hjelp til regi. Man får hjelp til å legge kunstnerisk konsept på forestillingen, instruksjon av aktører, og ellers tett oppfølging av produksjonen. 
Det er et mål å bidra til aktiviteter for barn, unge og amatører i det frivillige kulturliv, men også gjennom prosjekter i grunnskolen og kulturskolen.
Ordningen med sceneinstruktør gjelder ikke ordinær undervisning

 

Lag og foreninger som planlegger forestillinger og arrangement og som vil søke om sceneinstruktør
send en kort beskrivelse av arrangementet, hva dere ønsker hjelp til og dato for premiere.

Frist: Innen 8.september

Til: post@beiarn.kommune.no