Politiet ønsker å snakke med innbyggerne i Beiarn for å høre hva dere synes og tenker om den tjenesten politiet yter til dere. Hva er tilfredsstillende, og hva tenker du politiet kan bli bedre på? Din stemme er viktig!

 

Politiet vil derfor være til stede utenfor Coop prix på Storjord i tidsrommet kl 1000 til 1300 mandag 3. juli 2023.

 

Dialogen mellom oss skal både være åpen og frivillig. Vi ønsker oss om mulig konkret tilbakemelding på følgende 7 punkter:

 

  1. Hvilket inntrykk og tillit har du til politiet?
  2. Hvordan opplever du din trygghet og bekymring for kriminalitet?
  3. Hvordan opplever du at politiet er synlig i lokalmiljøet?
  4. Hvordan opplever du digital trygghet, og at politiet også er tilstede i det digitale?
  5. Hvordan opplever du kontakten med politiet hvis det har skjedd deg noe?
  6. Hvordan opplever du politiets forvaltningstjenester? (våpensaker, førerkort, søknader om arrangement mv)
  7. Hvordan opplevde du sist kontakt med politiet da du ble stoppet eller kontrollert?