Ordførerkjedet har blitt designet av Malin Steffen Berg som har gjort en meget dyktig jobb.

Ordførerkjedet representer flere viktige elementer i Beiarn kommune, som fjell, fjord, elv og skog.

 

Prolog for seremonien til ordførerkjedet

Det står å lese på kjedeprodusentens hjemmeside, at et ordførerkjede er en investering for framtida. Det er også en investering i en ny og positiv utvikling for kommunen vår.

Første gangen kjedet blir tatt i bruk, er kanskje når nøkkelen settes i døra til den nye barnehagen, dernest åpning av den nye skolen og flerbrukshallen på Storjord. Mulig får man presset inn en forsinket åpning av næringsbygget også. Ordførerkjedet vil få det travelt den nærmeste tiden, hvis man klarer å holde denne utviklingen i gang. Nå bør også ordførerkjedet medføre noen forpliktelser, slik at det ikke blir liggende for lenge i etuiet. Framtidsvisjonen er at det innvies arbeidsplasser og ny næringsvirksomhet på løpende bånd i Beiarn.    

-Hva er så et ordførerkjede?

Dette kjedet er satt sammen av flere elementer, som inneholder fjellene, fjorden, elva og skogen. På samme måte som fjellene og vannleiene omkranser Beiarn, blir motivene i kjedet bundet sammen av denne lenken. Alt smelter sammen i en historie, en kulturarv og en fortelling, som er tidløs.

Det første mennesket i Beiarn het kanskje ikke Are, men funnet etter Ares gård og Arstadringen, har fått plassen rett over kommunevåpnet, som et vagt minne om at historien om Beiarn er lang og kanskje begynte her.          

Likeledes forteller Koksikoppen om den gamle samiske kulturen i vårt område, som gradvis ble en del av Beiarns kulturhistorie. Koksien er også et bilde på relasjonen vi alle har til friluftslivet, til bålet og svartkjelen.

Kornakset står for føde, for vekst og en landbruksnæring med både historie og tilstedeværelse. Kornakset assosierer vi også til en matkultur som står på nye og friske bein i vår tid.

Apropos matkultur; vi kan ikke springe fra Elgen. Den er her på godt og vondt, men mest til godt. Den er symbolet på en viltjakttradisjon som har vært her siden Ares tid og vil forbli i lang tid.  

Sa vi mat? Laksen er synonymet på Beiarelva, fra matauke til sportsfiske – og i dag også på næring og reiselivet.

Hytta viser til en gammel byggeskikk. Med dagens øyne er den og et symbol på Beiarn som hyttekommune, på friluftslivet, fjellet, bålkosen og livskvaliteten vi har her.

Når tannhjulet går rundt, blir det lys i lyspæra. Næringslivet og gründervirksomheten har vært her en god stund og den kommer stadig i nye former. Det er designeren Malin Steffen Berg er et glimrende eksempel på. Næring og gründervirksomhet er viktig for Beiarn, slik at vi kan holde hjulene i gang.

Slik vil nå hele Beiarn omkranse halsen til ordføreren! Det skal ikke oppleves å være en tung bør. Det skal være en motiverende og solid bør. Hver gang ordføreren bærer kjedet, betyr det at vi har nådd et delmål. Ta godt var på kjedet, for om en stund skal vår generasjon føre denne oppgaven videre. Og vi skal med stolthet bære det som ett synlig tegn på vår autoritet når vi representerer kommunen. Vi unge skal bli viktige byggere og tradisjonsbærere for kommunen.