Bodø og ordførerne i de 9 øvrige kommunene i Salten anmoder folk utenfor Nord-Norge om ikke å reise til Bodø dersom det ikke er helt nødvendig – i den situasjonen som er nå.
Folk i nord bør heller ikke reise tur/retur Oslo.

- Dersom du ikke bor i Nord-Norge, ber vi deg altså innstendig om ikke å reise på besøk til Bodø eller resten av Salten dersom du ikke må. Dette gjør vi for å begrense smittespredning av koronaviruset, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen i Bodø kommune.

Samtidig anmoder smittevernoverlegen alle som bor i Bodø, og resten av Salten om strengt å vurdere nødvendigheten av reiser ut av regionen i tiden framover.

Mange samfunnskritiske organer
Ordfører i Bodø og regionrådsleder i Salten Ida Pinnerød sier at dette gjelder fra og med nå, og inntil videre.

- Vi ser at det er mer utbredt smittespredning lenger sør i Norge. Vi går derfor utmed denne henstillingen nå, for å forsøke å forhindre at flere har med seg koronaviruset til Bodø, og Nord-Norge, sier ordføreren og fortsetter:

- Bodø er en stor by i Nord-Norge og vi har et særlig ansvar for flere samfunnskritiske institusjoner som holder til her – som for eksempel Nordlandssykehuset, FOH og Flystasjonen, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Luftfartstilsynet og flere andre.

Vil vurdere karantenepålegg 
Lørdag ble det varslet at Tromsø kommune, samt kommuner i Lofoten og Vesterålen, har vedtatt et karantenepålegg for alle reisende fra Sør-Norge sør for Dovre. Det vil si at alle som kommer reisende blir satt i karantene.

Ordfører Ida Pinnerød og smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen sier det kan bli aktuelt å gjøre et lignende grep også for Bodø kommune.

- Vi håper å ikke måtte gå så langt, men vi vurderer dette fortløpende. Nå i første omgang går vi ut med en anmodning om at folk ikke reiser til Bodø, eller resten av Salten og så ber vi innstendig folk om å ta dette til etterretning i vår felles dugnad for å hindre smittespredning av koronaviruset, sier smittevernoverlege Kai Brynjar Hagen.

- Vi ber også om at folk som kommer fra Oslo nå og framover, holder seg hjemme såfremt det er mulig. Dette for å hindre smittespredning i Bodø.

-Mange studenter vender hjem fra Sør-Norge nå, og vi ber disse og andre som kommer hjem om å forholde seg til de samme forholdsreglene som folk som er i karantene. Dette innebærer at man holder seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst.

Det må være et nasjonalt ansvar å hindre spredning i landet vårt, og kommunene i Salten ber nå Regjeringen om å treffe tiltak for å hindre at smitten sprer seg fra Sør-Norge til Nord-Norge, sier ordfører Ida Pinnerød som også er leder av Salten regionråd.