I Sør-Norge forvaltes statens utmark av fjellstyrer, som velges av kommunestyret, og inntektene forblir igjen lokalt. I Nordland og Troms forvalter Statskog 45 % av landarealet, og inntektene går til staten. I 2016 utgjorde inntektene rundt 116, 5 millioner kroner.

Både Høyre og Senterpartiet hadde i sine partiprogrammer for 2017-2021 lovet at også statens grunn i Nordland og Troms skal forvaltes lokalt som resten av Norge. Stortinget vedtok i 2017 at Regjeringen måtte utrede dette, men ingenting har skjedd. Det politiske påtrykket ovenfor særlig Landbruks- og matdepartementet har til dags dato ikke ført frem. Det er en alvorlig urett og forskjellsbehandling i at departementet mener at fjelloven ikke gjelder i Nordland og Troms, selv om Høyesterett la dette til grunn i 1991, uttaler ordfører Andre Kristoffersen

Elleve kommuner i det aktuelle området fattet i 2017 vedtak om innføring av fjelloven, men har blitt avvist av Landbruks- og matdepartementet. En rettslig prosess vil bli samkjørt med disse kommunene.

Vi er lei av å vente. Nå må noe skje, uttaler fungerende ordfører Andre Kristoffersen og ordfører Monika Sande


Ordføreren