Stengte veier bruer er:
- Kommunal bru over til Myrvold / Hammarnes.
- Savjordveien.
- Tollådalveien innenfor Petternes.
- Myra.
På fylkesvei 813 strekningen Strand blir det satt opp transport av kritiskpersonell.

Vannstanden er fortsatt stigende, og situasjonen overvåkes fortløpende. NVE har satt farevarselet til oransje nivå.

Vi oppfordrer innbyggerne i Beiarn til ikke å oppsøke fare.