Smittekilden er kjent, og personen ble testet i forbindelse med selv å ha vært nærkontakt.
Vedkommende følges opp av kommunehelsetjenesten etter retningslinjer fra Helsedirektoratet.
Smittevernet i kommunen er glad for å kunne si at personen som er smittet har fulgt alle nasjonale smittevern råd, og derfor hadde få nærkontakter selv. 
Vi har nå utbrudd nær vår kommune og det er ikke usannsynlig at vi kan få flere tilfeller i Beiarn.
Kommunen oppfordrer sine innbyggere på det sterkeste å følge de nasjonale rådene; hold avstand- sprit hendene- ha få nærkontakter.
Ved symptomer på luftveisinfeksjon ta kontakt med Beiarn legekontor eller legevakt for testing. 

 

Med vennlig hilsen

Andre` Kristoffersen
Ordfører