For mange kan flytting være et stort skritt å ta. – Vi ønsker å gjøre terskelen lavere, sier Sande. Tre familier får mulighet til å bo gratis i kommunal bolig, eller få dekket inntil 8000 kroner per måned i privat leilighet/hus, ett helt år. De får teste ut hvordan det er å bo i Beiarn til alle årstider.

 

For unge familier

Dette er en unik mulighet, og det er vedtatt en del retningslinjer for hvem som kvalifiserer til å prøvebo bygda gratis i ett år:

  • Gjelder for søker/søkere under 35 år med barn/som venter barn
  • Gjelder ikke for de som allerede har bolig i kommunen
  • Søker/søkere må melde flytting til kommunen, og tiltaket gjelder dermed ikke de som allerede bor her
  • Søknadsfrist er 20. august

Søknad sendes til Beiarn kommune, tildeling skjer av Boliggruppa og om det kommer flere enn tre søkere foretas utvelgelsen ved trekking.

Du kan lese mer her.

 

Ledige stillinger i Beiarn

Det er flere ledige stillinger i Beiarn. oversikten finner du her.

Beiarpuls:

Finn ditt nye hjem i Beiarn
Sole og barnehage
Aktivitet fritid og trivsel
Næringsliv og aktivitet