I tidsrommet 29.9 – 1.10 mellom kl. 09.00 og 15.00 rengjøres hovedvannledningen for Ågleinåga. Tirsdag mellom Eiterjord og Larsos. Onsdag og torsdag mellom Eiterjord og Tverrvik. Vannet kan periodevis være helt borte, samt at det kan være misfarget og lukte dårlig. Det anbefales derfor å tappe vann til eget bruk før spylingen starter. Etter at spylingen er ferdig anbefales styrttapping av kaldt vann inntil vannet er rent før varmtvann, oppvaskmaskin og vaskemaskin tas i bruk. Rengjør siler og kraner. Alle abonnenter blir mer eller mindre berørt alle dager mens spylingen pågår.