En kortfattet oppsummering av konklusjonen er at skola og tomteområdet nedenfor mot brua, samt at tomtene i Løssiheimen og den nye barnehagen har trygge grunnforhold. I indre del av Solbakk er det funnet sprøbruddsmateriale, hvilket har ført til at deler av Solbakk pr definisjon havner innenfor en faresone slik det fremkommer av kartutsnittene nedenfor.

Rapporten kan leses i sin helhet HER