Elevene har hatt paneldebatt og de skal i løpet av dagen besøke valglokalet. I dag har elevene gjennomført skolevalg med de tre listene vi har i kommunen.

Resultatet gav 11 stemmer til Arbeiderpartiet, 10 stemmer til Beiarn bygdeliste og 4 stemmer til Senterpartiet.

I matematikk har elevene jobbet med statistikk og regneark. De har lært å framstille ulike data i diagrammer, det har vært jobbet med statistiske begreper og elevene har brukt internett til å orientere seg i SSB sine sider.