I dag har vi hatt et fint samarbeidsmøte mellom politiet og de som jobber med barn og unge i Beiarn kommune. Samarbeidet handler om å tilrettelegge og drive forebyggende arbeid. Politiet kan være en sparringspartner på mange måter, samt hjelpe til med spørsmål og oppgaver som kan være utfordrende å løse. Selv om vi ikke registrerer politiet så ofte i Beiarn, er de her og gjør et arbeid på flere områder, til det beste for lokalbefolkningen.