Påmelding til hele eller deler av arrangementet: Ingrid Kolvik Larsen 91537496

Program:

10:00 - Flaggheising på kommunehuset

12:00 -  Kaffe, kake/lefse, og samisk mat 
(skav m/tyttebærkål og potetmos/gahkko)

13:00 - Foredrag om registreringen av samiske kulturminner
 v/Toril og Knut Sivertsen

14:00 - Kaffe, kake/lefse, og samisk mat

15:00 - Gudstjeneste
(deltakere fra både Beiarn og Misvær)

16:00 - Kaffe, kake/lefse og samisk mat

Velkommen !