I den sammenheng arrangerer vi en serie seminarer med Marco Elsafadi for alle ansatte som jobber med barn og unge, lag og foreninger som organiserer aktiviteter for barn og unge, foreldre, tillitsvalgte og politikere. Tre av seminarene går 19. april, mens ett seminar for elever på skolen går 20.april. Se programmet for tidspunkt og målgruppe.

Program for dagen