11.MAI.   KL.17.00 TUR OPP SKOGSVEIEN PÅ HEGGMO.

Oppstart ved gården til Geir og Marianne Heggmo. Geir er guide opp til den gamle gården hans hvor vi får høre historien om gården. Bålkaffe med noget attåt.

25.MAI    KL.17.00 TUR I ALMESKOGEN PÅ ARSTAD

Bente Steen Johansen vil guide oss langs Sølvskattestien og bort til verdens sannsynligvis nordligste almeforekomst med ekstremt frodig og artsrikt planteliv i Arstadlia.

Se innslag fra Norge Rundt: https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/2015/DVNR04004115/avspiller

Oppstart ved Stien på Arstad. Bålkaffe i gapahuken ved elva etter turen.

 

01.JUNI  KL.17.00 TUR PÅ NESLIA

Guidet fottur opp bilveien fra Hemminghytt til Neslia. Vi parkerer ved Tullåmoen og går derfra opp til gården. Ole Petter Hansen blir med oss. Bålkaffe med noget attåt. Hvis stien ned til postkassa deres ved hovedveien er tørr nok, kan de som vil ta snarveien ned.

08.JUNI  KL.17.00 TUR TIL VANNVERKET VED ÅGLEINÅGA PÅ VOLD

Guidet fottur opp veien fra hovedveien i Voldinnermarka opp til det gamle vannverket i Ågleinåga med Odd Vebjørn Vold.  Vi stopper ved gammel mølle og bro i Eiteråga. Parkering under 420 kv-linja.

 

HJERTELIG VELKOMMEN TIL Å BLI MED –

TA MED FAMILIEN, EN VENN ELLER NABOEN!

ALLE SOM DELTAR FÅR ET #SAMMENPÅTUR-KRUS!