Linjeproff AS starter i uke 27 (juli), arbeidet med sanering av gamle kabler, stolper og skap tilknytta Telenor sine anlegg i Beiarn. Arbeidet varer fram til november 2024 og vil foregå fra Nes og sørover, hovedsakelig i Tronesområdet.

Arbeidet vil foregå med bruk av blant annet ATV og beltegående kjøretøyer langs eksisterende linjer. Linjeproff AS er interessert i å samarbeide, og ønsker opplysninger om områder der det bør gjøres spesielle tiltak i forbindelse med å ivareta natur og miljø.

Gråmarkeringene på kartet viser hvor det skal gjøres ryddetiltak.

 

Henvendelser i forbindelse dette eller andre ting tilknytta arbeidet, ønskes til e-post: sanering@linjeproff.no eller på telefon til:

Contract & Communication ManagerJørn-Bjarne Johansen 90581929

Project support Ronny Østli 909 97114.