Beiarn sykehjem har fått låne to villsaulam som skal bo på sykehjem en periode. Riktignok har de ikke fått vanlige sykehjemsrom, men vaktmesterne har snekret et fint krypinn til dem ute. Der bor de standsmessig i hagen på avdeling Heimen, til stor glede for beboere og ansatte. 

sauersAuehus sykehjemmetsauer