På grunn av skiftende værforhold er det nå svært vanskelige beiteforhold for rein flere steder i Nordland, og det er erklært beitekrise i bl.a. Saltfjellet reinbeitedistrikt (https://www.statsforvalteren.no/nb/Nordland/Om-oss/Presserom/erklarer-beitekrise-i-ildgruben-og-saltfjellet-reinbeitedistrikt/).
Folk er bedt om å vise hensyn hvis de møter på rein, slik at dyrene ikke blir unødig stresset i en allerede krevende situasjon.

Det er for tiden mye reinsdyr i Beiarn, og det kommer blant annet meldinger om rein som blir jaget av løse hunder og som blir jaget foran biler som ikke avpasser farten eller kjører hensynsfullt.

Saltfjellet reinbeitedistrikt opplyser at de er i ferd med å utplassere rundballer enkelte steder i kommunen. De vil samle reinsdyrene der, for så å transportere dyrene bort.
Inntil da er oppfordringen at folk viser hensyn når de møter på rein, kjører forsiktig og hensynsfullt slik at reinen selv kan trekke ut av veibanen, og holder hunder under kontroll og i bånd for å unngå at de jager etter reinen.

Spørsmål og henvendelser bes rettet mot Saltfjellet reinbeitedistrikt.