De tre medlemmene fortalte ivrig om prosjektet som de har brukt veldig mye tid på. Siden de stiller opp som et privatlag så har all forberedelse foregått på ettermiddag og kveld. Teamet justerer og tester helt frem mot finalen. I følge Kristian så er nervøsiteten fraværende, dette har de vært med på før. Team activEL skal bruke samfunnssalen som arena på lørdag og får beklageligvis ikke reise fysisk til finalen pga Korona. Dette virket ikke å legge noen demper på stemningen blant de tre.
Anders Forstun var med og fortalte om sine erfaringer fra sin deltakelse i FLL der de ble champions.
Teamet virker samkjørt og målbevist og når vi var innom så var det stort fokus på å få ned tida på gjennomføringen med roboten.

Beiarn kan være stolt over de tre og deres deltakelse og vi kommer tilbake med en reportasje etter finalen.
Vi krysser fingre og tær og ønsker de lykke til!

De tre er Kristian Fjellstad, Lovise Watne Carlsen og Ronja Kristensen