I år har NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Beiarn kommune og Statsforvalteren i Nordland et prosjekt på sjøørret, der målet er å kartlegge beskatningen av sjøørret i Beiarfjorden samt områder rundt Sandhornøya. Med gode data vil man også kunne si noe om vandringsadferd og vekstmønster samt gjøre et estimat på bestandsstørrelsen av sjøørret.

Det har i løpet av våren blitt fanget og merket 200 voksne sjøørret. Disse har blitt sluppet ut igjen og har et lite carlingmerke med et idnummer, som er festet i ryggfinnen.

For at prosjektet skal gi gode resultater er vi avhengige at de som fanger merkede sjøørret melder fra om dette. De som melder fra vil bli belønnet med flakslodd i posten.

Info om hvem du melder i fra til og hva slags info vi trenger finner du her.