Beiarn kommune arrangerer i samarbeid med vedprodusent Gunnar Storhaug og grunneier Jørgen Storhaug, skogdag på Storhaug torsdag 4. mai. Arrangementet starter kl. 10.00 og tar sikte på å være ferdig ca. kl. 14. Kommunen ønsker å øke interessen for skog og skogbruk, og vil med denne skogdagen legge til rette for diskusjon og fagprat.

Hovedtema for dagen er ved og vedproduksjon. Vi tar en liten tur ut i skogen og ser på og prater om den, før vi avslutter dagen ved vedmaskinen, der vi får demonstrert kløyving og pakking av ved. Vi håper på godt vær og engasjement.

Det er begrensa med parkeringsmuligheter på Storhaug, så vi oppfordrer til samkjøring. Meld gjerne på e-post til kb@beiarn.kommune.no eller på telefon 90611579 dersom du er interessert og ønsker å delta, så får vi et anslag om hvor mange som kommer. Det vil bli enkel servering.