Kommunestyret gikk mot rådmannens innstilling, og vedtok at Trones skole fra høsten av skal romme alle Beiarns elever.
Administrasjonens forslag gikk ut på å bruke Moldjord skole for alle elevene, men Senterpartiet fremmet altså forslag om det motsatte. 
Vedtaket om å bruke Trones skole ble gjort med 10 mot 5 stemmer. 

Samtidig ble det vedtatt å sette igang arbeid med å finne en god lokalisering for ny skole/hall.

Detaljplanlegging av ny barnehage på Trones/Tollå skal igangsettes umidddelbart.

Saksopplysninger kan du lese i innkallingen til kommunestyretmøtet, og vedtaket finner du i møteprotokollen. Sak 19/20