Følgende veier og bruer er nå åpne for fri ferdsel:

  • Savjordveien
  • Gråttådalsveien
  • Myraveien
  • Bru myrvold
  • Eiterjord bru
  • Tollådalveien

Vi retter en stor takk til lokalbefolkningen som stilte villig opp og var behjelpelig med transport av kritisk personell over områder som var oversvømt.