hygiene1.jpg

Smittevern i Beiarn kommune

  

 

Individ

 

Tuberkuloseprogram

 

Pandemiplan

 

Samfunn

Kommunale planverk:

Kommunens krisebredskapsplan, plan for helsemessig og sosial beredskap, retningslinjer for samarbeid med Mattilsynet, smittevernplan sykehjem, m.m. (egne lenker)

Kommunalt ansvar og oppfølging:

Forebygging:

Utbrudd:

Befolkningsgrupper med særlige behov:

Sykdommer med spesiell lovgiving:

   
 
 

Revisjon med høring/rullering: HMTS sjekker linkene på malen årlig. I kommunen: ”Egen tekst/ lenke”