Så snart nettselskapet har fått gjort sitt (satt opp trafo og grav kabler i grøft), så er de klare til å sette opp ny stasjon.