Skredfarevurdering

Vedvarende svakt lag av kantkorn under skarelag er svært lett å påvirke og viser god evne til bruddforplantning.
Dette betyr at fjernutløsning av skred er sannsynlig og skred kan bli svært store.
Det er den svært kraftige vinden søndag som har ført til at det ligger store flak med fokksnø i nordvestvendt terreng over vedvarende svake lag.
Fokksnøen i seg selv kan også være ustabil og trenger tid til stabilisering.

Les mere på varsomt.no