Formål for tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark, er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmarka, redusere tap av dyr på utmarksbeite, og fremme fellestiltak i beiteområdene. Det kan gis tilskudd til ulike typer faste og mobile investeringstiltak, som for eksempel sperregjerder som skal hindre beitedyr å komme ut av beiteområdet. Ferister, elektronisk overvåkningsutstyr og elektroniske gjerder, er andre eksempler.

Det kan også søkes om tilskudd til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter av typen utarbeidelse av planer, vegetasjonskartlegging og prosjektering av faste installasjoner.

Tilskudd til samarbeidsprosjekter i beitelag prioriteres, men landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd kan også søke.
Les mer i Beiarns lokale retningslinjer for ordningen her

Søknad sendes elektronisk via Altinn.

Slik gjør du:

  • Gå til siden http://www.altinn.no/ på internett
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til tiltak i beiteområder
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

 Søknadsfrist er 1. mars.