* Alle skoleelever og studenter fra Beiarn som har avsluttet 8. skoleår t.o.m. avsluttet videregående skole, gis garanti for 3 ukers sommerjobb. Sommerjobbgarantien gjelder ikke for de som skaffer seg sommerjobb på annen måte. Derfor må det opplyses om eventuelle andre jobber i perioden.

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale.

* OBS. Det har enda ikke blitt behandlet at elever fra avsluttet 8. klasse kan søke. Men vi anbefaler at alle søker uansett. Flere endringer kan forekomme etter politisk behandling.


Søknadsfrist 12. april 2024
Søknadsskjema finner du HER