Da er Sommerles 2020 over. Etter å ha fjernet dobbeltregistreringer og påmeldte som ikke har lest noe som helst, er resultatet at 28 barn har lest 786 bøker. Ikke verst, hva?
Alle får diplom. I tillegg er det trukket tre tilfeldige vinnere blant deltakerne, som får en bokpremie hver. Disse er Thea Berg Jensen, Henriette Leiråmo Kristensen og Emilie Skare.
Det vil også bli premiering på level 40, selv om det ikke er inkludert på siden til Sommerles.
Premier og diplom vil bli delt ut på skolen i morra. De som ikke kan hente der, kan hente på servicetorget på kommunehuset.
Gratulerer med god innsats! Tipper det har vært mange gode leseopplevelser underveis! Ny sjanse neste sommer, men lese kan man heldigvis gjøre hele tiden!