Beiarn Kommune er en av i alt 12 kommuner som deltar i et nasjonalt prosjekt, Aldersvennlig boliger og bomiljø i distriktene. Prosjektet skal gi innspill til- og være med på å utforme fremtidige virkemidler til nasjonal boligpolitikk.
I årene som kommer vil Norge, og Beiarn, få en befolkning med høy alder, og prosjektet er spesielt rettet mot å se på de gode boligene og bomiljøene for alderen 67+.
Men det er viktig at vi også hører på fremtidens eldre og vi ønsker derfor besvarelse fra alle i aldersgruppen fra og med 35 år og oppover.

Aldersvennlige boliger er ikke spesialtilpassede boliger for eldre, men boliger som passer for alle aldre og er plassert i nærheten av viktige samfunnsfunksjoner som lokalbutikk, helsetjenester og kulturtilbud.

Beiarn Kommune ønsker at befolkningen skal bli hørt når vi planlegger for nye boligområder og bygger nytt. Det være seg uteområder/hager så vel som boligen.
Innsamlet data vil benyttes direkte i prosjektet, men også være viktige innspill til arealplanlegging i kommunen og innhold til allerede planlagt bygde omsorgsboliger. I tillegg vil innsamlet data gi oss en pekepinn på hvor nye aldersvennlige boliger bør lokaliseres og hvordan de bør utformes.

Dine svar og innspill er derfor viktig for oss og vi håper så mange som mulig besvarer undersøkelsen.

• Vi trenger kjønn, alder og sivilstatus, men ellers er undersøkelsen anonym.

 

Frist 18. mai

Link til undersøkelsen finner du HER