Media har den siste tiden hatt fokus på spredning av husdyrgjødsel, og datoen 15. august siteres hyppig.
I den forbindelse har kommunen fått spørsmål fra innbyggere og besøkende som observerer at det spres husdyrgjødsel nå, om det er lov til å gjødsle etter 15. august.

Ja, det er lov til å spre husdyrgjødsel etter 15. august på de premisser som er beskrevet i ingressen, men bondens frist for å motta statlig tilskudd for tidlig spredning av husdyrgjødsel, gikk ut 15. august. For spredning på eng gjelder også at det er mulig å søke om utsettelse av fristen 1. september ved særlige behov. Det er på ingen måte lov å spre husdyrgjødsel på frossen og/eller snødekt mark.