Vi har nå fått fem biler på veien.
Den sjette vil vi få skiltene på i løpet av et par dager.
Som dere sikkert har fått med dere fra media, og vår egen hjemmeside/FB-side, så var originalpapirene på avveie et par tre
dager, noe som førte til forsinkelser hos Statens vegvesen. Og her var det ikke mulig å få ut skilt, selv om bilene var teknisk
godkjente, før alt formelt var på plass.

 

Men ved å endre på materiell, og kjøre litt på kveldstid kom i gang igjen mandag 11.3. og fikk tømt store deler av distriktet etter ordinær tømmeplan.

Vi kjører ikke tilbake og henter avfall som ikke er tømt. Det har vi ikke mulighet til innenfor ordinære arbeidstidsbestemmelser.
De husholdninger som ikke har fått tømt oppfordrer vi å fylle avfall i sorte søppelsekker og sette det ut sammen med den fraksjonen som skal  tømmes ved neste tømming.

Vi har ikke fått mange negative tilbakemeldinger på det, verken på FB eller via sentralbord.

 

Vi har dessverre ikke SMS-varsling selv. Akkurat nå vil vi tro det er rimelig godt kjent at vi er i gang igjen, men om dere vil sende
generell beskjed til innbyggerne via SMS er det veldig bra. Håper dere kan legge ut informasjon på gene hjemmeside.
Under  lager jeg en kort tekst for hver kommune.


Konkursen rammet ca 12.500 kunder. Men det er ikke 12.500 kunder som ikke har fått tømt avfallet sitt i de seks dagene vi ikke
har vært på veien. Noen blir lite berørt, mens andre som hadde resttømming tidlig i mars, får to måneder mellom hver tømming.
Dette får vi ikke gjort noe med. Her må det settes fram ekstra sekk.


Vi minner om at det er fullt mulig å levere avfall, som skulle vært hentet, gratis på alle våre Miljøtorg. Men dette gjelder ikke matavfall.

 

Vi ser at vi kunne vært enda mer presise i informasjonen om at vi den 11. mars kun tømmer etter oppsatt plan, og ikke henter avfall som ikke er blitt hentet.
En del av innbyggerne har ikke fått dette med seg, og satt ut dunk. Det som da skjer er at når naboen ser det, ja så følger de etter.
Dette må vi bare ta lærdom av.

 

Så til den enkelte kommune:

 

Beiarn
Vi skulle egentlig tømme restavfall og matavfall mandag 11. mars i halve kommunen (Storjord-Moldjord-området).

Dessverre hadde vi bare en bil med et kammer tilgjengelig. Vi prioriterte derfor restavfall-tømming.
Matavfall på denne ruta blir ikke tømt før mandag om 14 dager.
Vi tømmer nå etter oppsatt tømmeplan. Det betyr ordinær tømming i Beiarn framover. Ingen ekstra henting av uavhentet avfall. Folk må plassere oppsamlet avfall i
sorte sekker og settes fram sammen med dunk ved neste tømming.
Uavhentet avfall kan leveres gratis på Miljøtorget. Dette gjelder ikke matavfall.

 

Mvh

Iris Salten