Beiarn kommune er i full gang med vaksinasjon. 9. februar er alle beboerne ved Beiarn sykehjem vaksinert. I tråd med anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet vil besøksrutinene ved sykehjemmet i neste uke endres slik at beboerne igjen kan få besøk uten forhåndsavtale, og de kan også ha besøk på rommene sine. Mer informasjon om dette kommer fra sykehjemmet.

 

Vaksinering fortsetter nå i Beiarn etter prioriteringene som er fastsatt av sentrale myndigheter:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år eller eldre

3. Alder 75 til 84 år

4. Alder 65 til 74 år og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko

5. Alder 55–64 år med underliggende sykdom/ tilstand

6. Alder 45–54 år med underliggende sykdom/ tilstand

7. Alder 18–44 år med underliggende sykdom/ tilstand

 

I Beiarn holder vi nå på med vaksinering i gruppe 2 og 3.  Alder er det viktigste kriteriet.  I tillegg bruker vi 20% av dosene vi får til helsepersonell med direkte pasientkontakt.

Vi har de siste ukene fått mellom 6 og 30 vaksiner- og vi ringer da de som får tilbud om vaksine. Til nå har 57 personer i Beiarn kommune fått dose 1 og 12 personer er fullvaksinert.

Vaksinasjonsdag i Beiarn er tirsdag.

 

Vi forventer å kunne tilby første vaksinedose til personer i gruppe 4 i løpet av mars. Deretter begynner vi å vaksinere yngre med underliggende sykdom. Dersom du ikke har fastlege i Beiarn, og har underliggende sykdom som gjør at du skal prioriteres i vaksinekøen, ber vi om at du ringer Koronatelefonen- 913 27 100- og registrerer deg. De som har fastlege i Beiarn trenger foreløpig ikke å foreta seg noe; dere vil bli kontaktet når det er deres tur i køen.