Retten til å stemme ved valg i Norge er allmenn. For de aller fleste er muligheten til å benytte seg av stemmeretten godt ivaretatt av de flere tusen valglokalene som holder åpent i hele eller deler av den fem uker lange stemmegivningsperioden, men det finnes også alternativer for grupper som ikke har mulighet til å komme seg til et valglokale.

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning, kan søke kommunen om å få forhåndsstemme hjemme. Du bestiller ved å ringe servicetorget på 75569000. Dette må du gjøre innen fredag 10.september klokken 10.00, men bestill gjerne i god tid før. Da avtaler vi et tidspunkt for at stemmemottakere kommer hjem til deg.

Velgere som bor på institusjoner, som sykehus og eldresenter vil få tilbud om å stemme fra disse institusjonene i løpet av valgperioden. I Beiarn vil de som bor på sykehjemmet få mulighet til å stemme i løpet av siste uke før valget.

Er du i karantene eller isolasjon kan du bestille hjemme stemming fram til valgdagen kl. 10.00.