Du kan forhåndsstemme på servicetorget på kommunehuset på Moldjord i perioden 10.august til 10.september. Mandag til fredag kl 10.00-14.00. Husk å ta med legitimasjon.

For å kunne stemme må du også være registrert i Sametingets valgmanntall. Når du registrerer deg må du avgi erklæring om at du oppfatter deg selv som same og at du enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller at du er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet.

Dersom du har registrert deg i Sametingets valgmanntall innen midnatt 30. juni i valgåret, så har du stemmerett ved valget i 2021.

Dersom du er same fra Sverige, Finland eller Russland, så må du ha vært folkeregistrert i Norge de tre siste årene før du kan registrere deg inn i Sametingets valgmanntall.

Hvordan kan du registrere deg i Sametingets valgmanntall?

Her finner du elektronisk registreringsskjema: Innmelding i valgmanntallet 

Du må bruke ID-porten ved innlogging. Følg instruksjonene for utfylling.

Du finner også registreringsskjema i papirformat. Denne fyller du ut og sender til Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok.

Om du sender dette pr. post, må den være hos Sametinget innen midnatt 30. juni i 2021 (såkalt ihendehaverfrist) for at du skal kunne stemme ved valget i 2021. Det holder altså ikke å poststemple registreringsskjemaet den 30.06.21. Du må sende den til oss slik at vi får den før denne datoen.

Tidligstemmegivning

Dersom du ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgdagen, så kan du henvende deg til din kommune og avgi stemme fra og med 1. juli i valgåret og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august..

Hvor kan du stemme?

Du kan forhåndsstemme i din egen kommune og du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet, men du må avgi din forhåndsstemme slik at den kommer frem til valgstyret i din kommune innen tirsdag etter valgdagen kl. 17.00.

Hvordan forhåndsstemmer du?

Du må legitimere deg for stemmemottaker. Dersom du ikke har mottatt valgkortet, kan du legitimere deg med f.eks. førerkort eller annen godkjent legitimasjon.

Den som tar imot din stemme skal skrive ut valgkort dersom du ikke har med deg valgkortet (eller ikke har mottatt det).

Valgkortet skal fylles ut slik at det mulig å identifisere deg. Dette gjøres fordi man ikke krysser av i manntallet når du avgir din stemme. Dette gjøres først etterpå. Det er kun dette valgkortet skal brukes til.

Du vil få utdelt en stemmeseddelkonvolutt som er blå.

Når du har identifisert deg, går du til stemmeavlukket, velger den stemmeseddelen du ønsker å avgi stemme til og legger denne i en stemmeseddelkonvolutt som du har fått utdelt. Deretter gir du denne konvolutten til stemmemottaker. Stemmemottakeren legger deretter valgkortet og stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt og omslagskonvolutten limes igjen før den legges i en forseglet urne.

Når omslagskonvolutten åpnes, vil de som teller stemmene ta ut valgkortet og krysse av i manntallet. Deretter vil stemmeseddelkonvolutten legges blant andre stemmer uten å bli åpnet.

Hvem kan du stemme på?

Du kan bare stemme på de som stiller liste i din valgkrets eller du kan stemme blankt.

Det velges 39 representanter fra sju ulike valgkretser. Kretsene består av følgende kommuner:

Østre valgkretsVardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby, Båtsfjord og Sør-Varanger i Troms og Finnmark fylke

Ávjovári valgkretsKautokeino, Porsanger og Karasjok i Troms og Finnmark fylke

Nordre valgkretsAlta, Hammerfest, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa, Hasvik, Måsøy og Nordkapp i Troms og Finnmark fylke

Gáisi valgkrets: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Senja, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Kåfjord i Troms og Finnmark fylke

Vesthavet valgkretsHarstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen, Lavangen, Salangen og Dyrøy i Troms og Finnmark fylke. Kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke

Sørsamisk valgkretsKommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke. Hele Trøndelag fylke. Kommunene Surnadal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke. Kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Innlandet fylke

Sør-Norge valgkretsFylkene Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og Vestland. De kommunene i Innlandet og Møre og Romsdal som ikke tilhører Sørsamisk valgkrets

Listeforslag Vesthavet valgkrets