I Beiarn kommune, en liten innlandskommune med vel 1000 innbyggere, er det investert mellom 20 og 30 millioner i to nye driftsbygninger i 2016.

Rita og Odd Vebjørn Vold har bygd nytt fjøs til ca 60 årskyr på Vold og Anne Maren Wasmuth og Bjørn Vilhelmsen har bygd på Selfors til ca 50 årskyr.

Beiarn kommunes visjon : FREMTIDEN SKAPES NÅ, må sies å treffe godt  for disse driftige gårdbrukerne.

For å illustrere størrelsen på satsningen, i forhold til folketall  i kommunen, så tilsvarer det en investering i Bodø kommune i størrelsesorden 1,1-1,2 mrd.

Fredag 21. oktober var det i anledning arrangementet åpen dag i fjøset til Wasmuth/Vilhelmsen,og selve åpningsseremonien fant sted kl.11.30.

Hornmusikkforeningen Tempo urfremførte en fanfare, Fanfare til en ny fjøs, komponert og tilrettelagt av Martin Vilhelmsen, sønn til fjøsbyggerne på Selfors.

Denne satsningen viser stor tro på fremtiden og for en liten landbrukskommune i Nord Norge, med de utfordringer det innebærer, har dette veldig stor betydning.