Valglokaler i Beiarn

Moldjord skole åpent søndag 14.00 - 19.00 og mandag 10.00 - 18.00

Beiarn barne og ungdomsskole Tollånes åpent mandag 10.00 - 18.00

Granli idrettshus Laukslett åpent mandag 10.00 - 18.00

Se menyen til venstre for mer informasjon om tidligstemming, forhåndsstemming, valgkort, sametingsvalg med mere.

Du vil finne alt av informasjon om valget på valg.no